Rökningen kostar landstingen 30 miljarder om året

Yrkesföreningar mot tobak har genomfört en undersökning som visar att rökningen enbart i Kronobergs län kostar 500 miljoner kronor om året i form av sjukvårdskostnader och produktionsbortfall. Utslaget på hela Sverige blir kostnaden omkring 30 miljarder kronor, rapporterar Sveriges Radio.

Men det är inte bara dyrt, varje år dör cirka 130 personer i Kronobergs län till följd av rökning, nästan dubbelt så många som dog i trafiken mellan 2006 och 2012. Hilding Björkman, överläkare och kirurg på Växjö lasarett, kommenterar:

– Ställer man siffrorna mot varandra så är samhällets insatser för att minska rökningen för små. När det gäller trafiken finns det en statlig nollvision, att dö på grund av rökning är mycket mer accepterat.

Hur galet är inte det?

***

Sveriges Radio rapporterar även att Kronobergs län infört rökstopp i åtta veckor före och åtta veckor efter operationer. Det är av rent medicinska skäl; risken för komplikationer är så mycket större för rökare att det i vissa fall helt enkelt är bättre för patienten att inte operera.

***

Men riskerna med rökning är som bekant många. Något de flesta vet om är att man får gula tänder om man röker – mindre bekant är kanske att risken för att helt tappa tänderna (paradontit) faktiskt ökar dramatiskt för rökare, rapporterar Tandläkartidningen.

***

Sundsvalls Tidning rapporterar att det röks friskt utanför sjukhusets lokaler, trots att entrén är märkt med ett flertal skyltar som upplyser om att rökförbud råder. Men som jag varit inne på tidigare, förbud som inte åtföljs av sanktioner är inte särskilt effektiva, och längre än till mer information vill inte Margareta Berglund Rödén, hälso- och sjukvårdsdirektör på Landstinget Västernorrland, gå.

Istället ska det informeras. Men mycket tydligare än förbudsskyltar kan inte information bli. Problemet är inte att rökarna inte förstår – problemet är att rökning är ett så starkt beroende att de ignorerar informationen.

Det är bara ett av skälen till att jag anser att ett totalt rökförbud är det enda sättet om vi ska uppnå ett rökfritt samhälle.

Publicerat i Nyheter | Märkt , , , , , , , , , , , ,

När det gäller just rökning tror inte S&M i Sölvesborg på förbud

En rad kommuner i Sverige har infört rökförbud på arbetstid. Det kanske är av omtanke om de anställdas hälsa, men som jag skrivit om tidigare, rökare är betydligt mindre produktiva än andra anställda så det kanske är av omtanke om skattebetalarna.

Men i Sölvesborg har Socialdemokrater och Moderater ingått en ohelig allians för att blockera ett sådant förbud. Motiveringen? De tror helt enkelt inte på det.

Publicerat i Nyheter | Märkt , , , ,

Regeringen stödjer tobaksindustrins kamp mot EU-regler

EU-kommissionen vill införa varningstexter som upptar 75 procent av cigarettpaketens yta, rapporterar Sveriges Radio. Det är ett ganska milt förslag jämfört med reglerna om helt neutrala förpackningar som Australien infört, men ändå bättre än hur det ser ut i dag. Vår regering, alltid snabb att påstå att de tycker de gör ett bra jobb för att minska rökningen, hävdar dock att EUs förslag på nya regler skulle vara en inskränkning i yttrandefriheten och att det därmed skulle kräva en förändring av grundlagen. Tur för tobaksbolagen att regeringen tycker att deras rätt att marknadsföra sina produkter är viktigare än EUs försök att minska antalet människor som dör av cigarettrökning. Tobakslobbyn jublar med all säkerhet.

Ett totalförbud mot cigaretter skulle inte kräva en grundlagsförändring och vore dessutom mycket effektivare.

Uppdatering: Även Aftonbladets ledarblogg har skrivit om detta.

Publicerat i Nyheter | Märkt , , , , , , ,

På skolorna röks det friskt, men regeringen gör just ingenting

Som jag berättat tidigare tar skolor mycket allvarligare på snöbollskastning än på rökning, och det verkar inte som om skolorna i Halland är ett undantag. På 90 procent av de besökta skolorna hittade man fimpar på marken, och på varannan skolgård observerades rökare. Situationen är så illa att cigarettröken kommer in i klassrummen via ventilationen. Men enligt eleverna på Sturegymnasiet i Halmstad säger lärarna bara att ”det är ingenting att göra något åt”, rapporterar Sveriges Radio.

***

Det är självklart illa att elever röker, men riktigt tragiskt blir det när gravida mödrar röker. Dagens Medicin rapporterar om en undersökning av 80 000 graviditeter mellan 1982 och 2010 som visar att flickebarn till rökande mödrar löper en ökad risk för både diabetes och övervikt. Även Tobaksfakta rapporterar om undersökningen.

***

I Hässleholm har man numera rökfri arbetstid, men enligt NorraSkåne.se så råder delade meningar om hur väl den regeln efterlevs. Kommunens talesperson säger sig vara nöjd, medan många kommuninnevånare säger sig ha sett många kommunanställda som röker under arbetstid trots förbudet. Kommunen är dock tydlig och påpekar att skall man hårdra det så kan ett regelbrott i princip leda till avsked.

***

I Göteborgsposten har Inger Ros, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Kjell Larsson, professor i lungmedicin och Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi på Karolinska Institutet skrivit en debattartikel som uppmanar Regeringen att bli mer aktiva för att motverka cigaretrökningen. De menar att våra barns hälsa är viktigare än tobaksbolagens vinster – och det är det ju svårt att inte hålla med om. Även Dagen har återgett delar av debattartikeln.

Och uppmaningen kan behövas, för Regeringens senaste åtgärd är nämligen att förlänga deadline för när utredningen om förekomsten av passiv rökning på allmänna platser ska vara klar.

Lite mer action skulle inte skada.

Publicerat i Nyheter | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rökare mindre produktiva än andra anställda

Enligt en undersökning gjord av Ohio State University i USA kostar det nästan 6 000 dollar eller 40 000 kronor mer om året att ha en rökare anställd, jämfört med anställda som inte röker. Det beror bland annat på rökares lägre produktivitet på grund av rökpauser, större sjukfrånvaro och dyrare hälsovård.

Studien har tagit med att en rökares totala pension blir lägre på grund av kortare förväntade livslängd. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Helsingborgs Dagblad, Sveriges Television och Expressen rapporterade.

***

Kosovo införde nyligen förbud mot rökning i offentliga lokaler. Det ska bli intressant att följa hur det utvecklar sig – över 80 procent av den vuxna befolkningen sägs röka i landet, rapporterar Sydsvenskan.

***

Enligt Stockholm Opinion finns det ett stort stöd för ett utökat förbud mot rökning på allmän plats. 60 procent av befolkningen skulle stödja ett förbud på allmänna platser som uteserveringar, torg och perronger. Bland unga (15-25 år) är stödet ännu högre, 71 procent.

Publicerat i Nyheter | Märkt , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Unga röker mindre – men det tar 100 år innan de är rökfria

I dag är det Tobaksfria dagen vilket bland annat Svenska Dagbladet uppmärksammar med en raljant krönika där Andres Lokko refererar en intervju med Pete Townshend. Pete Townshend är känd för tre saker: Galen gitarrist i The Who, att han är hörselskadad och ett massivt drogmissbruk. I den intervju Andres Lokko refererar säger han att av alla droger han missbrukat är det ändå nikotin som är svårast att kicka.

***

EU-kommissionen har valt just den tobaksfria dagen för att gå ut med glädjande siffror. Deras kampanj ”Ex-rökare är ostoppbara” som jag skrev om häromdagen har i dag pågått i två år, och över 380 000 Européer har anmält sig till initiativet. De säger också att av de som använt sig av appen iCoach har mer än var tredje slutat röka. Kanske något att testa?

***

Dagens Nyheter och Expressen kan berätta att andelen elever i 9:an som uppger att de röker är den lägsta sedan CAN började mätningarna började för över 40 år sedan, 23,5 procent för flickor och 17,4 procent för pojkar. När undersökningarna började 1971 var samma siffror 47 respektive 41 procent. Könsskillnaden kan antagligen förklaras med att betydligt fler killar än tjejer snusar, och killarnas snusande ökar.

Det här är naturligtvis positiva siffror, men det har alltså tagit 42 år att åstadkomma en minskning med 60 procent. Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer det att dröja över 100 år innan man kan säga att nästan inga pojkar i 9:an röker. För tjejer handlar det om 130 år.

Man bör också komma ihåg att många ungdomar gör sin rökdebut på gymnasiet. Förra sommaren presenterades en undersökning som visade att 37 procent av flickorna som går i tvåan på gymnasiet röker regelbundet.

Som sagt, det är självklart bra att rökandet bland ungdomar minskar – problemet är att det inte minskar tillräckligt snabbt. Och det är mot bakgrund av det som det minsta vi kan göra är att totalförbjuda rökning för i varje fall barn under 18 år.

***

Från Norge rapporterar Svenska Dagbladet det att snusning är vanligare än rökning. Var femte Norrman mellan 16 och 24 snusar, mot var tionde som röker. Dessa siffror är väsentligt bättre än de svenska så det kanske är dags för våra politiker att åka på studiebesök? Även Göteborgsposten, Västerbottenskuriren och Norrländska Socialdemokraten skriver om detta.

Publicerat i Nyheter | Märkt , , , , , , , , , , ,

Storrökare blir av med hemtjänst efter skyddsstopp

När rökförbudet på restauranger infördes var det med uttrycklig hänvisning till de anställdas arbetsmiljö. Men det finns fortfarande arbetsmiljöer där rökning är tillåten. I och med att det inte finns något generellt förbud mot rökning tvingas många anställda i hemtjänsten stå ut med att det bolmas friskt i deras arbetsmiljö.

Tidningen Arbetet skriver om ett storrökande par i Ragunda kommun som inte vill sluta, men efter att en rad olika förslag på åtgärder för att minska riskerna för hemtjänstens anställda inte fungerat har huvudskyddsombudet nu beslutat att stoppa arbetet.

Appropå myten om att rökare visar hänsyn om man bara ber dem.

Publicerat i Nyheter | Märkt , , , , ,